Přihláška do kurzu Obecná problematika soudního znalectví

Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializované studium soudního znalectví. Cílem jednodenního studijního programu s následným řízeným samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění. Podrobnosti naleznete u jednotlivých kurzů

Termíny:
DatumPřihlášky doMinimum pro
otevření
PřihlášenoDetailyPřihlásit
05.01.2018 12.12.2017 10 8 ZM51.pdf Přihlášky již byly uzavřeny