Přihláška do kurzu Obecná problematika soudního znalectví

Kurz je určen uchazečům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializované studium soudního znalectví. Cílem jednodenního studijního programu s následným řízeným samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění. Podrobnosti naleznete u jednotlivých kurzů

Termíny:
DatumPřihlášky doMinimum pro
otevření
PřihlášenoDetailyPřihlásit
04.10.2019 16.09.2019 8 3 ZM_56.pdf