Přihláška do kurzu Znalecká činnost podle nové právní úpravy (Nová znalecká činnost)

Kurz je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., a novým uchazečům o znaleckou činnost. Cílem jednodenního kurzu s řízeným samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tj. ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., 503/2020 Sb. a 504/2020Sb., v platném znění. Podrobnosti naleznete u jednotlivých kurzů.

Podklady k platbě Vám budou zaslány po uzavření přihlášek.

Termíny:
Pro tento kurz nejsou v současné době vypsány žádné termíny.