Přihláška ke kurzu Řešení obtížných případů při oceňování silničních a zvláštních vozidel

Kurz je určen znalcům, odhadcům a dalším odborníkům, kteří se zabývají oceňováním silničních a zvláštních vozidel, zejména pak posuzováním výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla. U frekventantů kurzu se předpokládá dobrá znalost metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel a také schopnost pracovat s tabulkovým procesorem.

Podklady k platbě Vám budou zaslány po uzavření přihlášek.

Termíny:
Pro tento kurz nejsou v současné době vypsány žádné termíny.